Závodní kuchyně GZD s.r.o.

Úvodem si dovoluji představit „závodní kuchyni“ firmu GZD s.r.o. krátkým pohledem do její historie pro lepší pochopení činnosti privatizovaného zařízení závodního stravování, které bylo v době svého vzniku jedno z prvních a největších ve Vysočansko-libeňské oblasti.

závodní stravování závodní kuchyně závodní stravování závodní kuchyně
Závodní kuchyně GZD s.r.o.

Společnost závodní kuchyně GZD s.r.o. vznikla v dubnu roku 1991 po kompletní rekonstrukci závodní jídelny ČKD Elektrotechnika a.s. za pomoci dvou fyzických osob – paní Aleny Zikové (v současné době jednatelky společnosti) a ing. Aloise Pánka.
V roce 2003 z firmy odstoupilo ČKD Elektrotechnika a.s. a poté ing.Pánek. V současné době má Naše závodní kuchyně jedinného majitele a to jednatelku společnosti paní Alenu Zikovou.

zavodni stravovani

Po roce 2003 se firma stěhovala do závodní kuchyně v DOS na pražském Žižkově, pro který vaří a zároveň jídlo vyváží.

Závodní kuchyňě s kapacitou cca 800 jídel ale byla hlavním důvodem proč v roce 2011 nastalo poslední stěhování firmy.

 

zavodni kuchyne

V současné době je naše závodní kuchyně kde vaříme na Praze 9 – Čakovice v Impera parku ve vlastní závodní kuchyni, kterou jsme vybudovali společně s hygienickou stanicí Praha 9.
V naprosté většině obchodních případů, zabezpečujeme stravování komplexně, tzn. výrobou jídel, expedicí v termoportech a termosech, dopravou vlastním vozidlem a zajištěním výdeje jídel vlastními zaměstnanci.
Základem nabídky Naší závodní kuchyně je výroba jídel ve stávající závodní kuchyni areálu Impera s kapacitou 2000 jídel a následnou přepravou a zabezpečením jejího výdeje.
V případě Vašeho zájmu, Vám zabezpečíme výrobu jídel ve Vašem areálu, dle domluvy a potřeby doplníme veškeré technologické vybavení včetně drobného inventáře. Zároveň ale musím konstatovat, že je vždy levnější jídlo dovážet, než vyrábět. V tomto případě vzniká nárůst požadavků na kvalifikované pracovní síly a narůstají náklady na spotřebu energií v souvislosti s provozem chladících, skladovacích i výrobních zařízení.
Základem nabídky Naší závodní kuchyně je dodávka 5ti druhů jídel a možnosti výběru všech 11ti typů diet zejména pro lůžková oddělení nemocnic a domovů seniorů.

Naše společnost má nepřetržitý provoz včetně sobot i nedělí a všech svátků.

NÁŠ CÍL – cílem firmy GZD je 100% spokojených zákazníků